JWD Thank you party & Official web launch

ภาพบรรยากาศภายในงาน JWD Thank you party & Official web launch ที่เกิดจากความอบอุ่นของเพื่อน พี่ น้อง ผู้ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้ jeedwonder เติบโต ~ ขอขอบคุณน้ำใจไมตรีที่ดีงามที่มีให้กับ jeedwonder ตลอดมา และขอฝาก www.jeedwonder.com ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ”

Leave a Reply