Scrapbook

course_scrapbook

เก็บภาพและความทรงจำประทับใจมารังสรรค์สมุดอัลบัมภาพทำมือ สอนการเย็บเล่มอย่างง่ายและสนุกไปกับการประติษฐ์ตกแต่งปกสมุดที่มีชิ้นเดียวในโลกจากฝีมือของคุณเอง

One comment

Leave a Reply